TJ Sokol Brno - Židenice: Gajdošova 18, 615 00 Brno, tel: 548 538 271, e-mail: sokolzidenice@volny.cz

TJ Sokol Brno Židenice

Valná hromada

1. Schvaluje:

Zapisovatele VH ses. Janu Peclovou

a)Návrhovou a mandátní komisi ve složení ses. Lucie Janoušková-předsedkyně, ses. Martina Slachová, Dagmar Várnayová

b)Volební komisi ve složení ses.Vlasta Pospíšilová- předsedkyně, ses.Jiřina Jánská, Jiřina Pilová

c)Program valné hromady

d)Zprávu výboru o činnosti jednoty

e)Zprávu o hospodaření jednoty za uplynulý rok 2018

f)Navržený rozpočet na rok 2019

g)Zprávu kontrolní komise za rok 2018

h)Plán činnosti jednoty na rok 2019

  1. Bere na vědomí:

a) Zprávu o stavu matriky za rok 2018

b) Zprávu odboru všestrannosti za rok 2018

c) Zprávu odboru sportu za 2018

d) Skutečnost, že jednota nebude mít hospodáře (účetnictví zpracovává externí účetní firma)

  1. Ukládá:

a) Výboru jednoty nadále sledovat vyhlašování dotačních výzev

b) Vedoucím cvičebních jednotek udržovat evidenci úrazů

  1. Valná hromada zvolila:

a) Starostku T.J. Sokol Brno – Židenice Taťánu Cikurasovou

b) Místostarostku T.J. Sokol Brno Židenice Marcelu Bezděkovou

c) Jednatelku T.J. Sokol Brno Židenice JUDr. Janu Peclovou

d) Členy výboru jednoty – Mgr. Vladimíru Štěrbovou, Bětušku Starou, Jana Jurečku,  Ing.Jana Rychlovského

e) Členy Kontrolní komise : Předsedkyni kontrolní komise – Evu Mrázkovou,

    členku Kontrolní komise  Barboru Fričovou, členku Kontrolní komise Hanu Kratochvílovou

f) Náčelníka odboru všestrannosti Pavla Mrázka

g) Náčelnici odboru všestrannosti Terezu Mrázkovou

h) Předsedu odboru sportu Eduarda Smíška

ch) Vyslance jednoty na tříleté volební období pro župní valnou

       hromadu : Janu Peclovou, Taťánu Cikurasovou, Jana Rychlovského,   

       Vlastu Pospíšilovou, Vladimíru Štěrbovou, Jana Jurečku

i) Kandidáty na členství do předsednictva župy – Jana Rychlovského, kandidáty do KK župy – bez návrhu, kandidáty na členství v ústředních orgánech ČOS – bez návrhu:

j) Vzdělavatelku jednoty : Mgr. Vladimíru Štěrbovou

Napsat komentář

Tvorba webových stránek: Webklient