TJ Sokol Brno - Židenice: Gajdošova 18, 615 00 Brno, tel: 548 538 271, e-mail: sokolzidenice@volny.cz

TJ Sokol Brno Židenice

Mladší a starší žáci

Mladší a starší žáci

vedoucí oddílu: Pavel Mrázek, Eva Mrázková

Činnost oddílu:
Středa 18:00 – 19:00

Oddíl je zaměřen na všeobecný pohybový rozvoj. Střídají se hodiny zaměřené na kolektivní, míčové a jiné hry s hodinami, kde se chlapci učí základům sportovní gymnastiky. Cvičíme na hrazdě, akrobacii, trénujeme přeskok, kruhy, bradla. Součástí hodin, zejména v jarních a letních měsících, je i lehká atletika. Kdo má chuť, může se zúčastnit některého ze sokolských závodů – ve šplhu, plavání, gymnastice nebo atletice a kdo zvládne všechny, může postoupit do celorepublikového finále.

Informace pro školní rok 2023/2024

Kapacita oddílu je naplněna. Prosíme, abyste již nezasílali přihlášky.

První cvičební hodina začíná 13.9.2023 v 18:00 hod.

Noví cvičenci – Přihlášku do cvičení vyplňte a zašlete mailem v období  od 15.8. do 31.8.2023 na mail : sokolzidenice@volny.cz. Následně obdržíte odpověď, zda je ještě volná kapacita a  pokyny k platbě.
Na první hodině předáte vyplněnou a podepsanou přihlášku v tištěné podobě. Pozor! Přihláška obsahuje více listů, veškeré údaje v nich uvedené je nutné vyplnit. V opačném případě je přihláška neplatná.

Stávající cvičenci, kteří potvrdili pokračování, vyplní přihlášku pro cvičební rok 2023/2024 a zašlou mailem na sokolzidenice@volny.cz

Přihláška + souhlas se zpracováním osobních údajů ke stažení zde: Přihláška 2023 2024

Bude-li vaše dítě odcházet ze cvičení bez doprovodu, napiště souhlas zákonných zástupců do volného pole v přihlášce ve znění: Náš syn/dcera jméno…., bude ze cvičení odcházet bez doprovodu.
Tento souhlas podepíší oba rodiče.

Poplatek za cvičení ve školním roce 2023/2024 ve výši 1 700,-Kč za jedno dítě, uhraďte na účet 1345207319/0800 nejpozději do 7.9.2023. Variabilní symbol 170, do textu jméno dítěte. 

Důležité informace z provozního a návštěvního řádu: Dítě v doprovodu rodiče přichází 5 min. před zahájením cvičební hodiny. Trenér/cvičitelka si děti přebírá ve vestibulu Sokolovny, děti se v šatně převléknou a přezují do sportovního oblečení a obuvi se světlou podrážkou a společně odchází do tělocvičny. Po skončení cvičení si rodiče děti převezmou  od trenéra nebo cvičitelky. Nejpozději  do 5 minut děti odchází z prostor Sokolovny, protože následují další cvičení. Šatny tedy nemohou být blokovány.

V tělocvičně, chodbách a šatnách je zakázáno jíst a zdržovat se déle, než je určeno. Pití je povoleno v uzavřených lahvích bezpečných proti vylití. Pakliže se dítěti vylévá pití z nevhodné lahve, je tím ohroženo nejen vaše dítě, ale také všechny ostatní. Hrozí uklouznutí a pád.

Vzhledem k tomu, že se v našich prostorách nenachází kočárkárna ani kolárna, prosíme rodiče, aby minimalizovali kola, koloběžky, penybordy. Nesmí být uloženy ve vestibulu, ani v šatnách.

****************************************************************************************************************

Tvorba webových stránek: Webklient