TJ Sokol Brno-Židenice

Gajdošova 18
615 00 Brno
tel: 548 538 271
e-mail: sokolzidenice@volny.cz

Přihláška do TJ Sokol Brno-Židenice

Přihláška 2021 2022

Provozní a návštěvní řád

Provozní a návštěvní řád

Stanovy spolku

STANOVY

 

Volné hodiny
připravujeme rozvrhy

 

Objednávky hodin na e-mailu :
sokolzidenice@volny.cz

Mladší a starší žáci

Mladší a starší žáci

vedoucí oddílu: Pavel Mrázek, Eva Mrázková

Činnost oddílu:
Středa 18:05 – 19:00

Oddíl je zaměřen na všeobecný pohybový rozvoj. Střídají se hodiny zaměřené na kolektivní, míčové a jiné hry s hodinami, kde se chlapci učí základům sportovní gymnastiky. Cvičíme na hrazdě, akrobacii, trénujeme přeskok, kruhy, bradla. Součástí hodin, zejména v jarních a letních měsících, je i lehká atletika. Kdo má chuť, může se zúčastnit některého ze sokolských závodů – ve šplhu, plavání, gymnastice nebo atletice a kdo zvládne všechny, může postoupit do celorepublikového finále.

Informace pro školní rok 2021/2022

První cvičební hodina začíná 15.9.2021 v 18:05 hod.

Přihlášku do cvičení vyplňte a zašlete mailem v období  od 20.8.do 10.9.2021 na mail :  sokolzidenice@volny.cz

Následně obdržíte odpověď, zda je ještě volná kapacita a  pokyny k platbě. Na první hodině pak předáte vyplněnou a podepsanou přihlášku v tištěné podobě. Pozor! Přihláška obsahuje 2 listy, veškeré údaje v nich uvedené je nutné vyplnit. V opačném případě je přihláška neplatná.

Přihláška + souhlas se zpracováním osobních údajů ke stažení zde: Přihláška 2021 2022

Přihlášku vyplní jak noví členové, tak ti stávající.

Dále vyplňte čestné prohlášení o tom, že Vaše dítě bylo ve škole testováno. Formulář zde: Čestné-prohlášení-školáci

Poplatek za cvičení ve školním roce 2021/2022 ve výši 1 500,-Kč za jedno dítě, uhraďte na účet 1345207319/0800 nejpozději do 10.9.2021. Variabilní symbol 180, do textu jméno dítěte.

Stávající členové, kterým je kompenzováno období covidové uzavírky z jara 2021, mají 9-12/2021 bez úhrady.

Důležité informace z provozního a návštěvního řádu:Dítě v doprovodu rodiče přichází 5 min. před zahájením cvičební hodiny. Trenér/cvičitelka si děti přebírá ve vestibulu Sokolovny, děti se v šatně převléknou a přezují do sportovního oblečení a obuvi se světlou podrážkou a společně odchází do tělocvičny. Po skončení cvičení si rodiče děti převezmou  od trenéra nebo cvičitelky. Nejpozději  do 5 minut děti odchází z prostor Sokolovny, protože následují další cvičení. Šatny tedy nemohou být blokovány.

V tělocvičně, chodbách a šatnách je zakázáno jíst a zdržovat se déle, než je určeno. Pití je povoleno v uzavřených lahvích bezpečných proti vylití. Pakliže se dítěti vylévá pití z nevhodné lahve, je tím ohroženo nejen vaše dítě, ale také všechny ostatní. Hrozí uklouznutí a pád.

Vzhledem k tomu, že se v našich prostorách nenachází kočárkárna ani kolárna, prosíme rodiče, aby minimalizovali kola, koloběžky, penny boardy. Tyto nesmí být uloženy v šatnách ani ve vestibulu.

Veškerá pravidla mohou být zpřísněna s ohledem na možný výskyt přenosných onemocnění. 

****************************************************************************************************************************************************************************************************

 

První cvičební hodina začíná 16.9.2020.

Přihlášku do cvičení vyplňte a zašlete mailem v období  od 18.8.do 7.9.2020 na mail :  sokolzidenice@volny.cz

Následně obdržíte odpověď, zda je ještě volná kapacita a  pokyny k platbě. Na první hodině pak předáte vyplněnou a podepsanou přihlášku v tištěné podobě. Pozor! Přihláška obsahuje 3 listy, veškeré údaje v nich uvedené je nutné vyplnit. V opačném případě je přihláška neplatná.

Přihláška + souhlas se zpracováním osobních údajů ke stažení zde: Přihláška pro děti a mládež do 18-ti let

Poplatek za cvičení ve školním roce 2020/2021 ve výši 1 500,-Kč za jedno dítě, uhraďte na účet 1345207319/0800 nejpozději do 7.9.2020. Variabilní symbol 180, do textu jméno dítěte.

Důležité informace z provozního a návštěvního řádu: Dítě v doprovodu rodiče přichází 10 min. před zahájením cvičební hodiny. V šatně se převlékne a přezuje do sportovního oblečení a obuvi se světlou podrážkou. Cvičitelka si děti přebírá před šatnou a v jejím doprovodu odchází děti společně do tělocvičny. Rodiče opustí Sokolovnu a vrátí se po skončení cvičení pro své dítě. Nejpozději  do 10 minut všichni odchází z prostor Sokolovny, protože následují další cvičení. Šatny tedy nemohou být blokovány.

V tělocvičně, chodbách a šatnách je zakázáno jíst a zdržovat se déle, než je určeno. Pití je povoleno v uzavřených lahvích bezpečných proti vylití. Pakliže se dítěti vylévá pití z nevhodné lahve, je tím ohroženo nejen vaše dítě, ale také všechny ostatní. Hrozí uklouznutí a pád.

Vzhledem k tomu, že se v našich prostorách nenachází kočárkárna ani kolárna, prosíme rodiče, aby minimalizovali kola, koloběžky, penny boardy. Tyto nesmí být uloženy v šatnách ani ve vestibulu.