TJ Sokol Brno - Židenice: Gajdošova 18, 615 00 Brno, tel: 548 538 271, e-mail: sokolzidenice@volny.cz

TJ Sokol Brno Židenice

Rodiče a děti

Oddíl vedou cvičitelky :

Vlaďka Štěrbová a Katka Mičová

     

Informace pro cvičební rok 2024/2025

Nábor nových dětí do oddílu bude spuštěn 15.8.2024. Do té doby prosím, abyste nezasílali přihlášky.

—————————————————————————-

Informace pro školní rok 2023/2024

Nábor do oddílu je ukončen. Kapacita je vyčerpána. Omlouváme se všem, které nemůžeme přijmout, ačkoli bychom tak učinili velmi rádi.

První cvičební hodiny začínají 11.9.2023.  RD I v 16:00 a RD II v 17:05. Prosíme o dodržování časů dle pokynů provozního a návštěvního řádu (níže), aby nedocházelo ke kolizi v šatnách.

Noví cvičenci – Přihlášku do cvičení vyplňte a zašlete mailem v období  od 15.8. do 31.8.2023 na mail : sokolzidenice@volny.cz  Následně obdržíte odpověď, zda je ještě volná kapacita a  pokyny k platbě. Na první hodině předáte vyplněnou a podepsanou přihlášku v tištěné podobě. Pozor! Přihláška obsahuje více listů, veškeré údaje v nich uvedené je nutné vyplnit. V opačném případě je přihláška neplatná.

Stávající cvičenci, kteří potvrdili pokračování, vyplní přihlášku pro cvičební rok 2023/2024 a zašlou mailem na sokolzidenice@volny.cz

Přihláška + souhlas se zpracováním osobních údajů ke stažení zde: Přihláška 2023 2024

Poplatek za cvičení ve školním roce 2023/2024 ve výši 1 700,-Kč za jedno dítě, uhraďte na účet 1345207319/0800 nejpozději do 7.9.2023. Variabilní symbol 170, do textu jméno dítěte. 

Pro připomenutí:

Činnost oddílu:

Pondělí RD I 16:00-16:55

Pondělí RD II 17:05-18:00

Oddíl je určen pro děti od 3 do 4 let za asistence jednoho z rodičů, příp. prarodičů.

Každá hodina je zahájena rozcvičkou. Cvičíme ve skupinách na nářadí, což by nebylo možné, kdyby cvičitelkám s dětmi nepomáhali rodiče. V průběhu hodiny hrajeme také závodivé hry a tancujeme jednoduché tanečky.

Důležité informace z provozního a návštěvního řádu: Dítě v doprovodu rodiče přichází 5 min. před zahájením cvičební hodiny. V šatně se převlékne a přezuje do sportovního oblečení a obuvi se světlou podrážkou, doprovod se minimálně přezuje do vhodné čisté obuvi a společně odchází do tělocvičny. Cvičební hodinu vede zkušená cvičitelka, která dává pokyny k sestavení cvičebního nářadí určeného pro nejmeněší děti a určuje skladbu cvičební hodiny. Nářadí  pro děti je atestováno. Rodiče na nářadí nesedají, protože není určeno pro vyšší váhu. Po skončení cvičební hodiny odchází děti s doprovodem nejpozději  do 5 minut z prostor Sokolovny. V tělocvičně, chodbách a šatnách je zakázáno jíst a zdržovat se déle, než je určeno. Pití je povoleno v uzavřených lahvích bezpečných proti vylití. Pakliže se dítěti vylévá pití z nevhodné lahve, je tím ohroženo nejen vaše dítě, ale také všechny ostatní. Hrozí uklouznutí a pád. Vzhledem k tomu, že se v našich prostorách nenachází kočárkárna ani kolárna, prosíme rodiče, aby minimalizovali kočáry, kola a koloběžky.

Veškerá pravidla mohou být zpřísněna s ohledem na možný výskyt přenosných onemocnění.


Cvičení 5.6.2023

 

1.4.2023 Maškarní bál pro děti a dospělé

*************************************************************************************************************************************************************************************************

Informace pro školní rok 2020/2021 

První cvičební hodiny začínají 14.9.2020.

Přihlášku do cvičení vyplňte a zašlete mailem v období  od 18.8.do 7.9.2020 na mail :  sokolzidenice@volny.cz

Následně obdržíte odpověď, zda je ještě volná kapacita a  pokyny k platbě. Na první hodině předáte vyplněnou a podepsanou přihlášku v tištěné podobě. Pozor! Přihláška obsahuje 3 listy, veškeré údaje v nich uvedené je nutné vyplnit. V opačném případě je přihláška neplatná.

Přihláška + souhlas se zpracováním osobních údajů ke stažení zde: Přihláška pro děti a mládež do 18-ti let

Poplatek za cvičení ve školním roce 2020/2021 ve výši 1 500,-Kč za jedno dítě, uhraďte na účet 1345207319/0800 nejpozději do 7.9.2020. Variabilní symbol 120, do textu jméno dítěte.

Činnost oddílu:

Pondělí RD I 16:00-16:55

Pondělí RD II 17:05-18:00

Oddíl je určen pro děti od 3 do 4 let za asistence jednoho z rodičů, příp. prarodičů.

Každá hodina je zahájena rozcvičkou. Cvičíme ve skupinách na nářadí, což by nebylo možné, kdyby cvičitelkám s dětmi nepomáhali rodiče. V průběhu hodiny hrajeme také závodivé hry a tancujeme jednoduché tanečky.

Důležité informace z provozního a návštěvního řádu: Dítě v doprovodu rodiče přichází 10 min. před zahájením cvičební hodiny. V šatně se převlékne a přezuje do sportovního oblečení a obuvi se světlou podrážkou, doprovod se minimálně přezuje do vhodné čisté obuvi a společně odchází do tělocvičny. Cvičební hodinu vede zkušená cvičitelka, která dává pokyny k sestavení cvičebního nářadí určeného pro nejmeněší děti a určuje skladbu cvičební hodiny. Nářadí  pro děti je atestováno. Rodiče na nářadí nesedají, protože není určeno pro vyšší váhu. Po skončení cvičební hodiny odchází děti s doprovodem nejpozději  do 10 minut z prostor Sokolovny. V tělocvičně, chodbách a šatnách je zakázáno jíst a zdržovat se déle, než je určeno. Pití je povoleno v uzavřených lahvích bezpečných proti vylití.Vzhledem k tomu, že se v našich prostorách nenachází kočárkárna ani kolárna, prosíme rodiče, aby minimalizovali kočáry, kola a koloběžky.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fotky oddílu:

Nástup

Padák je naše oblíbená pomůcka:

Na konci cvičební hodiny děti naskočily do padáku, ve kterém je rodiče a prarodiče zatočili dokolečka.

————————————————————————————————————————————-

Poslední hodina oddílu R+D ve školním roce 15/16. Děti se sešly na hřiši na čerstvém vzduchu, kde absolvovaly lehkoatletický závod. Vítězem byl každý účastník. Vedoucí oddílu Vlaďka Štěrbová se s dětmi rozloučila, popřála jim krásné prázdniny a připomněla, že v září se opět sejdeme v židenickém Sokole při cvičení.

Tvorba webových stránek: Webklient