TJ Sokol Brno - Židenice: Gajdošova 18, 615 00 Brno, tel: 548 538 271, e-mail: sokolzidenice@volny.cz

TJ Sokol Brno Židenice

Povinnosti cvičitele

Vedoucí cvičební hodiny včetně případného zástupce je povinen mít potřebnou kvalifikaci. Cvičební/tréninkové hodiny lze vést dobrovolnicky nebo na základě DPP uzavřené se zaměstnavatelem zastoupeným starostkou a jednatelkou.

Vedoucí cvičební hodiny zajistí :

– evidenci docházky cvičenců
– přezouvání cvičenců a pomahatelů na vyhrazeném místě
– úklid nářadí a náčiní po ukončení cvičební jednotky
– zápis o poškození nářadí a náčiní do knihy závad umístěné na vrátnici
– nahlásí provozní závady na vrátnici
– hlášení úrazu při cvičební jednotce do knihy úrazů na vrátnici
– dodržování rozvrhu cvičebních hodin

Je seznámen s :

– umístěním lékárničky v budově TJ Sokol
– provozním řádem TJ Sokol

Je oprávněn :

– požadovat klíče od nářaďoven a skříní včetně hudební skříně
– vykázat cvičence, který porušuje provozní řád
– vykázat cvičence, který opakovaně porušuje nařízení cvičitele
Pokud se jedná o nezletilého, informuje starostku jednoty, která kontaktuje zákonného zástupce.

Tvorba webových stránek: Webklient