TJ Sokol Brno - Židenice: Gajdošova 18, 615 00 Brno, tel: 548 538 271, e-mail: sokolzidenice@volny.cz

TJ Sokol Brno Židenice

Informace o poskytnutých podporách

2023

 • Statutární město Brno, Odbor školství a mládeže MMB, Volný čas ve sportovním centru SOKOLKA, č.sml. 5223091273, částka 18 000 Kč
 • Statutární město Brno, Odbor školství a mládeže MMB, Prázdninové aktivity dětí oddílu Moderní gymnastiky, č.sml. 5223091270, částka 23 000 Kč
 • Statutární město Brno, Odbor školství a mládeže MMB, Prázdninové a víkendové aktivity oddílu TeamGym, č.sml. 5223091271, částka 15 000 Kč
 • Statutární město Brno, Odbor sportu MMB, Podpora sportu pro rok 2023 – Podpora provozu sportovišť, č.sml. 5123090272, částka 510 000 Kč
 • NSA- MŮJ KLUB Pohyb a zdraví 2023 Sportovní aktivity dětí a mládeže 3 – 14 let, zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce příjemce, částka 146 700 Kč, ČR NSA-00036/2022/MK23PZ/3
 • Statutární město Brno, Odbor sportu MMB, Podpora sportovní činnosti dospělých pro rok 2023 – Stolní tenis, č.sml. 5123093502, částka 11 000 Kč.
 • Statutární město Brno, Odbor sportu MMB, Mládežnický sport MG. Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže MG, č.sml. 5123092988, 115 000 Kč
 • Statutární město Brno, Městská část Brno-Židenice „Sportem ku zdraví 2023“, částka 125 000 Kč, č.sml. 0523700021
 • NSA- MŮJ KLUB 2023 Sportovní aktivity dětí a mládeže 4 – 19 let, zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce příjemce,  částka 194 784 Kč, ČR NSA-01089/2022/MK23/3
 • NSA- MŮJ KLUB 2023 – Pohyb a zdraví, Sportovní aktivity dětí a mládeže 3 -14 let, zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce příjemce,  částka 146 700 Kč, ČR NSA-00036/2022/MK23PZ/3
 • Jihomoravský kraj – Sportujeme v roce 2023, částka 150 000 Kč, č.sml. JMK085721/23/OŠ
 • Jihomoravský kraj – Rekonstrukce šatny, šermírny a chodby, částka 200 000 Kč, č.sml. JMK085337/23/OŠ
 • ČOS (granty NSA):

Činnost oddílů všestrannosti  21 516 Kč + 5 200 Kč (za aktivitu oddílů – pořádání akcí a účast)
Vybavení tělocvičen 19 277 Kč
Vzdělávání cvičitelů 7 010 Kč
LVT MG  6 330 Kč

 • ČSMG Příprava moderních gymnastek v r 2023  5 434 Kč

2022

 • Statutární město Brno, Odbor sportu MMB, Podpora sportu pro rok 2022 – Podpora provozu sportovišť, č.sml. 5122090828, částka 391 000 Kč
 • Statutární město Brno, Odbor školství a mládeže MMB, Volný čas ve sportovním centru SOKOLKA, č.sml. 5222091246, částka 19 000 Kč
 • Statutární město Brno, Odbor školství a mládeže MMB, Prázdninové aktivity dětí oddílu Moderní gymnastiky, č.sml. 5222091244, částka 22 000 Kč
 • Statutární město Brno, Odbor školství a mládeže MMB, Prázdninové a víkendové aktivity oddílu TeamGym, č.sml. 5222091245, částka 21 000 Kč
 • Atrikasa, s.r.o., stavební firma, pan František Trtílek, Finanční dar na zabezpečení činnosti oddílu Moderní gymnastiky, částka 15 000 Kč
 • Statutární město Brno, Odbor sportu MMB, Podpora sportu pro rok 2022 – Podpora provozu sportovišť, č.sml. 5122090828, částka 391 000 Kč
 • Statutární město Brno, Odbor školství a mládeže MMB, Volný čas ve sportovním centru SOKOLKA, č.sml. 5222091246, částka 19 000 Kč
 • Statutární město Brno, Odbor školství a mládeže MMB, Prázdninové aktivity dětí oddílu Moderní gymnastiky, č.sml. 5222091244, částka 22 000 Kč
 • Statutární město Brno, Odbor školství a mládeže MMB, Prázdninové a víkendové aktivity oddílu TeamGym, č.sml. 5222091245, částka 21 000 Kč
 • Atrikasa, s.r.o., stavební firma, pan František Trtílek, Finanční dar na zabezpečení činnosti oddílu Moderní gymnastiky, částka 15 000 Kč
 • NSA- MŮJ KLUB 2022 Sportovní aktivity dětí a mládeže 3 – 20 let, zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce příjemce, částka 480 240 Kč
 • Statutární město Brno, Odbor sportu MMB, Mládežnický sport. Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže MG, č.sml. 5122093196, 133 000 Kč
 • MČ Brno – Židenice Sportem ku zdraví 2022, sml.č.0522700019, částka 55 000 Kč
 • Jihomoravský kraj Sportujeme v roce 2022, sml. č. JMK077847/22/OŠ 150 000 Kč
 • Statutární město Brno, Odbor sportu MMB, Pravidelná sportovní činnost dospělých ve stolním tenisu, č. sml. 5122092504, 12 000 Kč
 • OS ČOS Grant na letní přípravu MG, částka 6 580 Kč
 • ČSMG Příprava moderních gymnastek 2022, částka 5 881 Kč
 • OV ČOS Činnost oddílů všestrannosti, částka 20 788 Kč
 • OV ČOS Projekt Sokol 21 – sportovní vybavení, částka 17427 Kč
 • OV ČOS Projekt Sokol – vybavení tělocvičen, částka 4 182 Kč
 • OV ČOS Grant na uspořádání veřejně přístupných akcí – Akademie 21.6.2022, částka 4 596 Kč
 • NSA – Provoz a údržba 2022, částka 306 000 Kč

***************************************************************************************************************************************************

2021

 • Statutární město Brno, Odbor sportu MMB, Podpora sportu pro rok 2021, č.sml. 5121092218, částka 335 000 Kč
 • Statutární město Brno, Odbor školství a mládeže MMB, Volný čas ve sportovním centru SOKOLKA, č.sml. 5121091425, částka 20 000 Kč
 • Statutární město Brno, Odbor školství a mládeže MMB, Prázdninové aktivity dětí oddílu Moderní gymnastiky, č.sml. 5121091422, částka 23 000 Kč
 • Statutární město Brno, Odbor školství a mládeže MMB, Prázdninové a víkendové aktivity oddílu TeamGym, č.sml. 5121091423, částka 28 000 Kč
 • Statutární město Brno, Odbor sportu MMB, Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže v MG, č.sml.5121092810, částka 93 000 Kč
 • NSA, MŮJ KLUB 2021, č.j.NSA-MK21-02159/2020MK21/3, částka 469 697,50 Kč
 • NSA, Provoz, údržba 2021, č.j. NSA-PU21-00178/2020/PU21/3, částka 148 000 Kč
 • Jihomoravský kraj, Podpora sportu v JMK 2021, Sportujeme v roce 2021, č.sml. JMK072659/21/OŠ, částka 100 000 Kč
 • Statutární město Brno, Městská část Brno-Židenice, Sportem ku zdraví 2021, částka 40 000 Kč
 • ČOS, Finanční příspěvek na činnost oddílů všestrannosti, částka 24 777 Kč, Projekt SOKOL 21, částka 18 600 Kč, Grant OS ČOS, Letní příprava MG, částka 7 110 Kč
 • ČSMG, Příspěvek na řípravu moderních gymnastek, částka 5 978 Kč

**************************************************************************************************************************************************

2020

 • Statutární město Brno, Městská část Brno-Židenice

Projekt „Sportem ku zdraví 2020“  80 000 Kč  č.sml. 520700020


 • Národní sportovní agentura

COVID-SPORT  44 110 Kč  č.j.NSA-0076/2020/COV/04


 •  Statutární město Brno, OŠMT  Zabezpečení celoročního provozu Sokolovny, činnosti oddílů, účasti a pořádání soutěží.   100 000 Kč     č.smlouvy 6720091022
 • Statutární město Brno, OŠMT  Zabezpečení celoročnítréninkové činnosti a soutěží mládeže v MG  47 000 Kč     č.smlouvy 6720092776

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 •  Jihomoravský kraj  Projekt „Sportujeme v roce 2020“   100 000 Kč   č.sml.JMK066489/20/OŠ

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 •  Statutární město Brno, OŠMT  Volný čas ve SC Sokolka- energie, ceny, nákup materiálu, údržba a doplnění vybavení.     25 000 Kč   č.sml. 6720091328

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 •  Statutární město Brno, OŠMT  Prázdninové aktivity dětí oddílu Moderní gymnastiky- nájemné, ubytování, nákup materiálu, údržba a doplnění vybavení.   25 000 Kč    č.sml.6720091326

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 •  Statutární město Brno, OŠMT  Prázdninové a víkendové aktivity dětí a mládeže oddílu TeamGym junior- nájemné, ubytování, ceny, nákup materiálu, údržba a doplnění vybavení.   35 000 Kč     č. sml. 6720091327

 • Statutární město Brno, OŠMT Oprava střechy v areálu TJ Sokol Brno-Židenice  470 000 Kč  č.sml. 6720093678

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  Sportem ke zdraví a úspěchům v TJ Sokol Brno-Židenice 2020,  434 500 Kč, Č.R 502020_2B_5096

 • ČSMG Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže 2020   8 502 Kč   94/2020

 • Granty ČOS : Činnost oddílů všestrannosti  24 390 Kč, Vybavení tělocvičen 8 858 Kč, Sokol 21  11 297 Kč, Vzdělávání cvičitelů 2 610 Kč, OS ČOS 7 290 Kč

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • ČŠS : Zajištění sportovní činnosti oddílu šermu. 1 200 Kč

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

2019

* Statutární město Brno, OŠMT

Volný čas ve SC Sokolka- energie, ceny, nákup materiálu, údržba a doplnění vybavení.     31 000 Kč   č.sml. 6719091008


* Statutární město Brno, OŠMT

Prázdninové aktivity dětí oddílu Moderní gymnastiky- nájemné, ubytování, nákup materiálu, údržba a doplnění vybavení.   33 000 Kč    č.sml.6719091004


* Statutární město Brno, OŠMT

Prázdninové aktivity dětí oddílu TeamGym junior- nájemné, ubytování, ceny, nákup materiálu, údržba a doplnění vybavení.   24 000 Kč     č. sml. 6719091006


* Statutární město Brno, OŠMT

Zabezpečení celoročního provozu Sokolovny, činnosti oddílů, účasti a pořádání soutěží.   100 000 Kč     č.smlouvy 6719090752


* Statutární město Brno, OŠMT

Pořízení dvou přeskokových stolů TeamGym pro všechny věkové kategorie dětí a mládeže.  80 000 Kč č.smlouvy 6719091865


* Statutární město Brno, OŠMT

Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže v moderní gymnastice   63 000 Kč    č.sml.6719093001

____________________________________________________________________________________

* Statutární město Brno, Městská část Brno-Židenice

Projekt „Sportem ku zdraví 2019“  50 000 Kč  č.sml. 0519700008

___________________________________________________________________________________

* Jihomoravský kraj

Investiční dotace na projekt „Úprava vzduchu na sportovišti“   200 000 Kč     č.sml.JMK060169/19/OŠ

___________________________________________________________________________________

* Jihomoravský kraj

Projekt „Sportujeme v roce 2019“   150 000 Kč   č.sml.JMK060738/19/OŠ

___________________________________________________________________________________

* Czech Tax Advisors s.r.o.   Činnost oddílu Moderní gymnastika   10 000 Kč

___________________________________________________________________________________

ČOS / Sokolská župa Dr.J.Vaníčka

Granty: Na činnost oddílů všestrannosti  17 978 Kč, Vybavení tělocvičen 4 827 Kč, Sokol 21  10 862 Kč, vzdělávání cvičitelů  1 740 Kč, Grant OS ČOS  6 530 Kč

___________________________________________________________________________________

ČSMG   8 880 Kč  Činnost dětí a mládeže MG do dovršení juniorského věku

___________________________________________________________________________________

ČŠS     1 200 Kč   Zajištění sportovní činnosti oddílu šermu.

___________________________________________________________________________________

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let, zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce spolku, údržba a  provoz sportovních zařízení.  418 000 Kč  Rozhodnutí číslo: 502019_2B_4657

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže od 6 do 18 let, trenérů, provoz sportovních zařízení ,  253 000 Kč, ČR 502018 2B 2171


* MČ Brno-Židenice

Provoz Sokolovny, nákup sportovního materiálu, podpora soustředění a táborů, 90 000 Kč, č.sml. 0518700024


* Statutární město Brno OŠMT

Mládežnický sport – Moderní gymnastika,  28 000 Kč, č.sml. 6718093078


* Statutární město Brno, OŠMT

Zabezpečení celoročního provozu Sokolovny a činnosti oddílů,  100 000 Kč, č.sml. 6718090905


* Statutární město Brno, OŠMT

Volný čas ve SC Sokolka- energie, nákup materiálu, údržba a doplnění vybavení,  29 000 Kč,  č.sml. 6718091154

_______________________________________________________________________________________________________

* Statutární město Brno, OŠMT

Prázdninové aktivity oddílu TeamGym Junior – nájemné, ubytování, nákup materiálu, údržba a doplnění vybavení,  23 000 Kč, č.sml. 6718091152


* Statutární město Brno, OŠMT

Letní sportovní tábor a LPT oddílu Moderní gymnastiky- nájemné, ubytování, nákup materiálu, údržba a doplnění vybavení,  21 000 Kč,

č.sml. 6718091151


* Jihomoravský kraj

Servis dotačního managementu  – Vypracování PD na investiční akce,  70 000 Kč


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2017

*Jihomoravský kraj       Podpora sportu v JMK v roce 2017

Projekt: „Oprava střechy na hlavní budově“   200 000 Kč        Smlouva č.047031/17/OŠ


*Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Program VIII. – Organizace sportu ve sportovních klubech v roce 2017

Rozhodnutí č. 502017 8 1499       300 000 Kč

Podpora SK a TJ při pravidelné všeobecné, sportovní, organizační a obsahové činnosti. Zabezpečení sportovní, pohybové,
tělovýchovné činnosti dětí a mládeže.

—————————————————————————————————————————–

*Statutární město Brno Městská část Brno-Židenice

Letní tréninková soustředění, nákup sportovního materiálu, zabezpečení provozu, nájmy sportovišť v roce 2017

135 000 Kč     č.sml.0517700029


*Statutární město Brno, OŠMT MmB
Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže v moderní gymnastice v roce 2017                42 000 Kč    č.sml.6717092974

*Statutární město Brno, OŠMT MMB  Oprava kanalizace a tří revizních šachet v roce 2017

40 000 Kč    č.sml. 6717092429

*Statutární město Brno, OŠMT MmB
Zabezpečení celoročního provozu a činnosti oddílů v roce 2017   100 000 Kč    č.sml.6717091470

*Statutární město Brno, OŠMT MmB
Volný čas ve Sportovním centru Sokol-ka v roce 2017   40 000 Kč   č.sml.6717090899

*Statutární město Brno, OŠMT MmB
Minitábor pro nejmenší děti s rodiči v roce 2017    10 000 Kč    č.sml. 6717090898


* ČOS/ŽupaDr.JVaníčka – Dotace na provoz a údržbu 2017   94 800 Kč

*OV ČOS – Grant na vybavení tělocvičen 2017   12 738 Kč

* OS ČOS – Grant pro MG 2017  4 650 Kč

* ČOS – Dotace na činnost ČOS a jejich pobočných spolků  16 577 Kč

—————————————————————————————————————————

* ČSMG – Dotace pro MG z loterií na základě výsledků jaro 2017 MČR     8 000 Kč

* ČSMG – Dotace na  materiální vybavení MG   4 000 Kč

* ČSMG – Dotace na  podporu sportování dětí a mládeže v MG   10 500 Kč

————————————————————————————————–

*ČŠS – Dotace na  činnost sportovních svazů  (oddíl šermu)   3 000 Kč

————————————————————————————————————————

Tvorba webových stránek: Webklient