TJ Sokol Brno - Židenice: Gajdošova 18, 615 00 Brno, tel: 548 538 271, e-mail: sokolzidenice@volny.cz

TJ Sokol Brno Židenice

Mladší a starší žákyně

Mladší a starší žákyně

vedoucí oddílu: Tereza Mrázková
cvičitelky: Hanka Kratochvílová, Lada Pitrová

Činnost oddílu:
Pondělí 18:00 – 19:00 

Oddíl je určen pro dívky od 6 let.

Je zaměřen na všeobecný pohybový rozvoj. Střídají se hodiny zaměřené na kolektivní, míčové a jiné hry s hodinami, kde se děvčata učí základům sportovní gymnastiky. Cvičíme na hrazdě, kladině, akrobacii a trénujeme i přeskok. Součástí hodin, zejména v jarních a letních měsících, je i lehká atletika. Kdo má chuť, může se zúčastnit některého ze sokolských závodů – ve šplhu, plavání, gymnastice nebo atletice a kdo zvládne všechny, může postoupit do celorepublikového finále.

Informace pro školní rok 2022/2023

Stávající i noví členové: Přihlášku vyplňte, včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů a zašlete mailem na sokolzidenice@volny.cz od 15.8. do 31.8.2022.
Přihláška ke stažení zde: Přihláška 2022 2023

Následně obdržíte odpověď, zda je ještě volná kapacita. 
Na první hodině předáte vyplněnou a podepsanou přihlášku v tištěné podobě. Pozor! Přihláška obsahuje více listů, veškeré údaje v nich uvedené je nutné vyplnit.
V opačném případě je přihláška neplatná.

Začátek cvičení 12.9.2022 v 18:00. Prosíme o dodržování časů dle pokynů provozního a návštěvního řádu (níže), aby nedocházelo ke kolizi v šatnách.

Poplatek za cvičení ve školním roce 2022/2023 ve výši 1 700,-Kč za jedno dítě uhraďte na účet 1345207319/0800 nejpozději do 7.9.2022. Variabilní symbol 160, do textu jméno dítěte.   

 

Důležité informace z provozního a návštěvního řádu: Dítě (v doprovodu rodiče) přichází 5 min. před zahájením cvičební hodiny. V šatně se převlékne a přezuje do sportovního oblečení a obuvi se světlou podrážkou. Cvičitelka si děti přebírá před šatnou a v jejím doprovodu odchází děti společně do tělocvičny. Rodiče opustí Sokolovnu a vrátí se po skončení cvičení pro své dítě. Nejpozději  do 5 minut všichni odchází z prostor Sokolovny, protože následují další cvičení. Šatny tedy nemohou být blokovány.

V tělocvičně, chodbách a šatnách je zakázáno jíst a zdržovat se déle, než je určeno. Pití je povoleno v uzavřených lahvích bezpečných proti vylití. Pakliže se dítěti vylévá pití z nevhodné lahve, je tím ohroženo nejen vaše dítě, ale také všechny ostatní. Hrozí uklouznutí a pád.

Vzhledem k tomu, že se v našich prostorách nenachází kočárkárna ani kolárna, prosíme rodiče, aby minimalizovali kola a koloběžky. Tyto nesmí být uloženy v šatnách ani ve vestibulu.

Veškerá pravidla mohou být zpřísněna s ohledem na možný výskyt přenosných onemocnění.

***************************************************************************************************************************************************************************************

 

Informace pro školní rok 2020/2021

Přihlášku do cvičení vyplňte a zašlete mailem v období  od 18.8.do 7.9.2020 na mail :  sokolzidenice@volny.cz

Následně obdržíte odpověď, zda je ještě volná kapacita a  pokyny k platbě. Na první hodině pak předáte vyplněnou a podepsanou přihlášku v tištěné podobě. Pozor! Přihláška obsahuje 3 listy, veškeré údaje v nich uvedené je nutné vyplnit. V opačném případě je přihláška neplatná.

Přihláška + souhlas se zpracováním osobních údajů ke stažení zde: Přihláška pro děti a mládež do 18-ti let

Poplatek za cvičení ve školním roce 2020/2021 ve výši 1 500,-Kč za jedno dítě, uhraďte na účet 1345207319/0800 nejpozději do 7.9.2020. Variabilní symbol 160, do textu jméno dítěte.

Důležité informace z provozního a návštěvního řádu: Dítě v doprovodu rodiče přichází 10 min. před zahájením cvičební hodiny. V šatně se převlékne a přezuje do sportovního oblečení a obuvi se světlou podrážkou. Cvičitelka si děti přebírá před šatnou a v jejím doprovodu odchází děti společně do tělocvičny. Rodiče opustí Sokolovnu a vrátí se po skončení cvičení pro své dítě. Nejpozději  do 10 minut všichni odchází z prostor Sokolovny, protože následují další cvičení. Šatny tedy nemohou být blokovány.

V tělocvičně, chodbách a šatnách je zakázáno jíst a zdržovat se déle, než je určeno. Pití je povoleno v uzavřených lahvích bezpečných proti vylití. Pakliže se dítěti vylévá pití z nevhodné lahve, je tím ohroženo nejen vaše dítě, ale také všechny ostatní. Hrozí uklouznutí a pád.

Vzhledem k tomu, že se v našich prostorách nenachází kočárkárna ani kolárna, prosíme rodiče, aby minimalizovali kola a koloběžky. Tyto nesmí být uloženy v šatnách ani ve vestibulu.

 

Tvorba webových stránek: Webklient