TJ Sokol Brno - Židenice: Gajdošova 18, 615 00 Brno, tel: 548 538 271, e-mail: sokolzidenice@volny.cz

TJ Sokol Brno Židenice

Předškolní děti

Informace pro školní rok září 2022/2023

Oddíl : Předškolní děti     
Obě skupiny jsou již naplněny. Prosíme, abyste nezasílali přihlášky.

První cvičební hodiny začínají 14.9.2022.

Stávající i noví cvičenci: Přihlášku do cvičení (přiložena níže) vyplňte včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů a zašlete mailem v období  od 15.8. do 31.8.2022 na :  sokolzidenice@volny.cz

Následně obdržíte odpověď, zda je ještě volná kapacita. 
Na první hodině předáte vyplněnou a podepsanou přihlášku v tištěné podobě. Pozor! Přihláška obsahuje více listů, veškeré údaje v nich uvedené je nutné vyplnit.
V opačném případě je přihláška neplatná.

Začátek cvičení 14.9.2022 – PD I v 16:00 a PD II v 17:05. Prosíme o dodržování časů dle pokynů provozního a návštěvního řádu (níže), aby nedocházelo ke kolizi v šatnách.

Poplatek za cvičení ve školním roce 2022/2023 ve výši 1 700,-Kč za jedno dítě uhraďte na účet 1345207319/0800 nejpozději do 7.9.2022. Variabilní symbol 130, do textu jméno dítěte.   

Přihláška + souhlas se zpracováním osobních údajů ke stažení zde: Přihláška 2022 2023

Předškoláci  I – středa 16:00 – 16:55
Předškoláci II – středa 17:05 – 18:00

Vedoucí oddílu  a cvičitelka: Táňa Cikurasová a Eva Mrázková

Činnost oddílu:
Obě hodiny jsou zaměřeny na všestranné cvičení s náčiním a nářadím, sportovní a závodivé hry střídavě se zábavnými hrami, dále na atletiku a cvičení na rozvoj koordinace. Cvičení je vhodné i pro děti, které  sport a cvičení teprve potřebují poznat… vše přizpůsobeno věku a schopnostem dětí.
Cvičení v obou hodinách probíhá bez přítomnosti rodičů. (Děti, které potřebují doprovod, mohou cvičit v oddíle „Rodiče a děti“ v pondělí)
Děti musí mít cvičební úbor (tepláčky, legínky, triko, příp.mikinu) a čistou sálovou obuv se světlou podrážkou. Lahev s pitím zabezpečnou proti vylití.

Důležité informace z provozního a návštěvního řádu: Dítě v doprovodu rodiče přichází 5 min. před zahájením cvičební hodiny. V šatně se převlékne a přezuje do sportovního oblečení a obuvi se světlou podrážkou. Cvičitelka si děti přebírá před šatnou a v jejím doprovodu odchází děti společně do tělocvičny. Rodiče opustí Sokolovnu a vrátí se po skončení cvičení pro své dítě. Nejpozději  do 5 minut všichni odchází z prostor Sokolovny, protože následují další cvičení. Šatny tedy nemohou být blokovány.

V tělocvičně, chodbách a šatnách je zakázáno jíst a zdržovat se déle, než je určeno. Pití je povoleno v uzavřených lahvích bezpečných proti vylití. Pakliže se dítěti vylévá pití z nevhodné lahve, je tím ohroženo nejen vaše dítě, ale také všechny ostatní. Hrozí uklouznutí a pád.

Vzhledem k tomu, že se v našich prostorách nenachází kočárkárna ani kolárna, prosíme rodiče, aby minimalizovali kola a koloběžky, Tyto nesmí být uloženy v šatnách ani ve vestibulu.

Veškerá pravidla mohou být zpřísněna s ohledem na možný výskyt přenosných onemocnění. 

**************************************************************************************************************************************************************************************

Informace pro školní rok 2020/2021

Oddíl : Předškolní děti      

Ve školním roce 20/21 budou opět otevřeny 2 skupiny:

První cvičební hodiny začínají 16.9.2020.

Přihlášku do cvičení vyplňte a zašlete mailem v období  od 18.8.do 7.9.2020 na mail :  sokolzidenice@volny.cz

Následně obdržíte odpověď, zda je ještě volná kapacita a  pokyny k platbě. Na první hodině pak předáte vyplněnou a podepsanou přihlášku v tištěné podobě. Pozor! Přihláška obsahuje 3 listy, veškeré údaje v nich uvedené je nutné vyplnit. V opačném případě je přihláška neplatná.

Přihláška + souhlas se zpracováním osobních údajů ke stažení zde: Přihláška pro děti a mládež do 18-ti let

Poplatek za cvičení ve školním roce 2020/2021 ve výši 1 500,-Kč za jedno dítě, uhraďte na účet 1345207319/0800 nejpozději do 7.9.2020. Variabilní symbol 130, do textu jméno dítěte.

Předškoláci  I – středa 16:00 – 16:55
Předškoláci II – středa 17:05 – 18:00

Vedoucí oddílu  a cvičitelka: Bára Pachtová. Cvičitelka : Eva Mrázková

 
Obě hodiny jsou zaměřeny na všestranné cvičení s náčiním a nářadím, sportovní a závodivé hry střídavě se zábavnými hrami, dále na atletiku a cvičení na rozvoj koordinace. Cvičení je vhodné i pro děti, které  sport a cvičení teprve potřebují poznat… vše přizpůsobeno věku a schopnostem dětí.
Cvičení v obou hodinách probíhá bez přítomnosti rodičů. (Děti, které potřebují doprovod, mohou cvičit v oddíle „Rodiče a děti“ v pondělí)
Děti musí mít cvičební úbor (tepláčky, legínky, triko, příp.mikinu) a čistou sálovou obuv se světlou podrážkou. Lahev s pitím zabezpečnou proti vylití.

Důležité informace z provozního a návštěvního řádu: Dítě v doprovodu rodiče přichází 10 min. před zahájením cvičební hodiny. V šatně se převlékne a přezuje do sportovního oblečení a obuvi se světlou podrážkou. Cvičitelka si děti přebírá před šatnou a v jejím doprovodu odchází děti společně do tělocvičny. Rodiče opustí Sokolovnu a vrátí se po skončení cvičení pro své dítě. Nejpozději  do 10 minut všichni odchází z prostor Sokolovny, protože následují další cvičení. Šatny tedy nemohou být blokovány.

V tělocvičně, chodbách a šatnách je zakázáno jíst a zdržovat se déle, než je určeno. Pití je povoleno v uzavřených lahvích bezpečných proti vylití. Pakliže se dítěti vylévá pití z nevhodné lahve, je tím ohroženo nejen vaše dítě, ale také všechny ostatní. Hrozí uklouznutí a pád.

Vzhledem k tomu, že se v našich prostorách nenachází kočárkárna ani kolárna, prosíme rodiče, aby minimalizovali kola a koloběžky, Tyto nesmí být uloženy v šatnách ani ve vestibulu.

 
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

Cvičení předškoláků

 

Cvičení předškoláků
Cvičení předškolních dětí
ukázka z hodiny PD
Ukázka z hodiny PD
Závody PD 1.6.2016
Sportovní odpoledne
1. 6. 2016 uspořádaly oddíly batolat, předškoláků a rodičů a dětí Sportovní odpoledne pro členy a přátele Sokola. Na hřišti za Sokolem byly připraveny soutěžní disciplíny, ale bohužel nám program „překazila“ bouřka.
Protože přišlo mnoho dětí, nechtěli jsme odpoledne rušit. Akci jsme operativně přemístili do tělocvičny.
I přes improvizovaný program se zúčastnilo 80 dětí a minimálně jednou tolik rodičů.
Těšíme se na příští rok – snad za lepšího počasí.
Velké poděkování za pomoc patří cvičitelkám Terce, Věře, Vlaďce, Olině a starostce Táně.
Bára Pachtová- hlavní organizátorka
Tvorba webových stránek: Webklient