TJ Sokol Brno - Židenice: Gajdošova 18, 615 00 Brno, tel: 548 538 271, e-mail: sokolzidenice@volny.cz

TJ Sokol Brno Židenice

Batolata s rodiči

Informace pro školní rok 2023/2024

Sokolík I – poslední 3 volná místa

Sokolík II – kapacita naplněna – prosím, nezasílejte přihlášky

První cvičební hodiny začínají 13.9.2023.

Přihlášku do cvičení vyplňte a zašlete mailem v období  od 15.8. do 31.8.2023 na mail :

sokolzidenice@volny.cz

Následně obdržíte odpověď, zda je ještě volná kapacita a  pokyny k platbě. Na první hodině předáte vyplněnou a podepsanou přihlášku v tištěné podobě. Pozor! Přihláška obsahuje více listů, veškeré údaje v nich uvedené je nutné vyplnit. V opačném případě je přihláška neplatná.

Přihláška + souhlas se zpracováním osobních údajů ke stažení zde: Přihláška 2023 2024

Poplatek za cvičení ve školním roce 2023/2024 ve výši 1 700,-Kč za jedno dítě, uhraďte na účet 1345207319/0800 nejpozději do 7.9.2023. Variabilní symbol 170, do textu jméno dítěte.

Činnost oddílu:

Sokolíci I : středa 9:00 – 9:55  začátečníci ve věku 1 – 2 roky

Sokolíci II: 10:05 – 11:00   děti, které postoupily z loňska a pokročilé děti mezi 2 a 3 rokem

Vedoucí oddílu: Táňa Cikurasová

      Cvičení je určeno pro nejmenší chodící sokolíky ve věku 1-2 a 2-3 roky s rodiči nebo prarodiči (vždy jeden dospělý k dítěti).

     Cvičíme s náčiním : míče, obruče, gymbaly, balónky, kuželky….

     Cvičíme na nářadí, které je určené pro nejmenší děti. Připravujeme dětem překážkové dráhy, čímž u nich rozvíjíme rovnováhu a svalovou sílu.

     Nechybí ani rozcvička v kroužku, kdy jsou do cvičení  aktivně zapojeni i rodiče, aby si také protáhli těla a zároveň byli příkladem pro své ratolesti 🙂

    Občas rádi závodíme v běhu přes tělocvičnu.
Oblíbenou pomůckou pro zábavnou část hodiny je maňásek-bílá kočička,
barevný padák, skluzavka,
trampolínka nebo kruhy.

   Vše doprovázíme reprodukovanou hudbou, jednoduchými říkadly, lidovými písničkami a básničkami.

Důležité informace z provozního a návštěvního řádu: Dítě v doprovodu rodiče přichází 5 min.
před zahájením cvičební hodiny. V šatně se převlékne a přezuje do sportovního oblečení a obuvi
se světlou podrážkou, doprovod se minimálně přezuje do vhodné čisté obuvi. Společně s ostatními čekají ve vestibulu na příchod cvičitelky, v jejímž doprovodu odchází do tělocvičny. Cvičební hodinu vede cvičitelka, která určuje skladbu cvičební hodiny. Nářadí  pro děti je atestováno. Rodiče
na nářadí nesedají, protože není určeno pro vyšší váhu. Po skončení cvičební hodiny odchází děti
s doprovodem do šatny a nejpozději  do 5-10 minut z prostor Sokolovny.

V tělocvičně, chodbách a šatnách je zakázáno jíst a zdržovat se déle, než je určeno. Pití je povoleno v uzavřených lahvích bezpečných proti vylití.

Vzhledem k tomu, že se v našich prostorách nenachází kočárkárna ani kolárna, prosíme rodiče, aby minimalizovali kočáry a koloběžky a využili alternativní možnosti.

Veškerá pravidla mohou být zpřísněna s ohledem na možný výskyt přenosných onemocnění.

***************************************************************************************************************Fotografie z cvičebních hodin a akcí oddílu:

Červen 2023 – poslední hodina ve cvičebním roce 2022/2023

                   

Leden 2023

V novém roce jsme se sešli téměř v plném počtu. Děti se těšily a hezky si zacvičily.

říjen 2021

Nejmenší sokolíci cvičí spolu se svými rodiči. Zdolávají překážky, trénují rovnováhu a přitom se i zasmějí. Už v takto malých dětech vzniká láska ke sportu.

******************************************************************************************************************************************************************

červen 2021

********************************************************************************************************************************************

Cvičební hodina 14.11.2018

——————————————————————————————————————————————————————————

Cvičitelka Terka Mrázková na začátku hodiny rozložila dětem na podlahu barevná kolečka,

která děti skládají do komínků podle barev. „Poznáváme barvy zábavnou formou“.

____________________________________________________________________________________

Rodiče dětí se pod vedením cvičitelky aktivně podílí na chystání nářadí, které je určeno pro

nejmenší děti k rozvoji jejich fyzické zdatnosti a rovnováhy.

______________________________________________________________________________

Děti s oblibou přelézají překážky a průlezy z měkkého atestovaného nářadí.

Tvorba webových stránek: Webklient