TJ Sokol Brno - Židenice: Gajdošova 18, 615 00 Brno, tel: 548 538 271, e-mail: sokolzidenice@volny.cz

TJ Sokol Brno Židenice

Moderní gymnastika

M O D E R N Í   G Y M N A S T I K A   je vhodný sport pro děvčata od 5 let.

Cvičení bez náčiní, akrobacie, cvičení s míčem, švihadlem, obručí, kužely. To je náplň našich tréninkových hodin.

Závody o medaile a ceny v sestavách jednotlivkyň  a společných sestavách  nás lákají a motivují k tréninkům a lepším výkonům.

V létě jezdíme na soustředění.

Ještě jste se nerozhodli pro žádný sport? Přijďte mezi nás!

Veškeré potřebné informace o fungování oddílu, včetně výše členských a oddílových příspěvků se dozvíte od hlavní trenérky při náboru.

Číslo účtu pro poukázání platby je  1345207319/0800  variabilní symbol 300, do textu jméno dítěte, úhradu je nutno provést do 7 dní od předání přihlášky.

FOTOGALERIE ODDÍLU ZDE

webové stránky oddílu zde:  http://www.mgtjsokolzidenice.estranky.cz/

Marcela Bezděková, hlavní trenérka (ma.bezdekova@seznam.cz)

Informace pro cvičební rok 2023/2024

oddíl : M O D E R N Í   G Y M N A S T I K A,  organizace : T.J.  SOKOL BRNO-Židenice, Gajdošova 18

N á b o r   n o v ý ch   g y m n a s t e k

Začínáme 11. září
Výběr nových gymnastek bude probíhat 11.9. 2023 v 16 hodin
Přijímáme děvčata 2018 a starší. Svoji účast konzultujte s hlavní trenérkou Marcelou Bězděkovou předem na  ma.bezdekova@seznam.cz
 
Předpoklady :  štíhlá, temperamentní,  pohybově  nadaná  děvčata
Max. počet : 15 děvčat.
Pokud by maximální počet nebyl naplněn při prvním náboru, další pondělí a čtvrtek  budou nábory pokračovat, opět po předchozí mailové domluvě s hlavní trenérkou.

Nová přihláška ke stažení zde: Přihláška 2023 2024

Bude-li vaše dítě odcházet ze cvičení bez doprovodu, napiště souhlas zákonných zástupců do volného pole v přihlášce ve znění: Naše dcera jméno…., bude ze cvičení odcházet bez doprovodu.
Tento souhlas podepíší oba rodiče.

Provozní a návštěvní řád: Provozní a návštěvní řád

****************************************************************************************************************************************************************************************

  naše oddílové stránky:  www.mgtjsokolzidenice.estranky.cz

Fotografie oddílu:

Mistrovství České republiky společných skladeb linie B

Kategorie II  1.místo a kategorie III 1.místo

—————————————————————————————————————————-

Letní sportovní tábor (soustředění) MG v Luhačovicích 

závěrečná zpráva ze sportovního t. MG v Luhačovicích 2018

—————————————————————————————————————————————————————–

Májový pohár 2018

Tvorba webových stránek: Webklient