TJ Sokol Brno - Židenice: Gajdošova 18, 615 00 Brno, tel: 548 538 271, e-mail: sokolzidenice@volny.cz

TJ Sokol Brno Židenice

Organizace

Česká obec sokolská (ČOS) je v České republice čtvrtým nejpočetnějším občanským sdružením, jehož téměř 190.000 členů se dobrovolně věnuje sportům, pohybovým aktivitám v oddílech sokolské všestrannosti a kulturní činnosti..

Antická idea kalokagathie rozvinutá dr. Miroslavem Tyršem a jeho následovníky dala základ společenskému hnutí, které se spojilo se vznikem a dalšími osudy českého (československého) státu. Sokol byl čtyřikrát zakázán nebo ve svojí činnosti omezen válkami nebo totalitními režimy. Přežil v zahraničí, v komunitách krajanů ve všech kontinentech světa.
V roce 1990 byl znovuobnoven a navázal na historické programové tradice. Česká obec sokolská podporuje sportovní výkony ve zhruba šesti desítkách „tradičních“ sportů – v gymnastice, házené, basketbalu, v judu i v atletice vykazují sokolští sportovci ligovou až reprezentační úroveň. ČOS zabezpečuje ale i nové sporty, jejichž příkladem může být akrobatický rokenrol s tituly mistrů světa.
Nejpočetnější složkou ČOS je odbor sokolské všestrannosti, ve kterém se vytváří program pohybových aktivit a rekreačních sportů pro všechny lidi, včetně zdravotně postižených. Sokolské organizace v župách a v jednotách významně ovlivnily rozšíření humanitárního běhu Terryho Foxe v České republice, která zaujímá, spolu s Kanadou, v počtu účastníků čelné místo na světě. Vyvrcholením činnosti ČOS je slet, společensko-sportovní přehlídka veškeré činnosti za šest let.

Tělocvičné jednoty Sokol jsou sdruženy do 42 sokolských žup, které jsou tvořeny tělocvičnými jednotami vždy na území jednoho kraje. Koordinaci a spojení mezi župami a krajským úřadem zajišťuje v každém kraji zmocněnec, který byl zvolen příslušnými župami. Vyslanci zvolení na valných hromadách žup tvoří výbor ČOS, ten ze svého středu volí starostu ČOS, místostarosty, jednatele a další členy předsednictva výboru ČOS. Členy předsednictva jsou rovněž náčelník a náčelnice ČOS, předseda odboru sportu ČOS a vzdělavatel ČOS, kteří jsou zvoleni odbornými útvary. Předsednictvo výboru ČOS je 15členné.Nejvyšším orgánem ČOS je sjezd ČOS, který se koná jednou za tři roky. Dvakrát do roka zasedá výbor ČOS, který schvaluje zásadní materiály (rozpočet, výsledky hospodaření apod. viz Stanovy ČOS). Statutárním orgánem ČOS je předsednictvo výboru ČOS.

TJ Sokol Brno-Židenice patří v rámci Jihomoravského kraje do župy dr. Jindry Vaníčka.Jednota jako právní subjekt vzniká na základě rozhodnutí PV ČOS o přijetí jednoty do ČOS a o její registraci v ČOS, v němž musí být uveden den vzniku. Jednota má vlastní majetek nebo může také pečovat o majetek, který jí věřily jiné jednoty, župy, ČOS, případně jiné právní subjekty. Orgány jednoty jsou:

1. valná hromada jednoty,
2. výbor jednoty,
3. revizní komise

Tvorba webových stránek: Webklient