TJ Sokol Brno - Židenice: Gajdošova 18, 615 00 Brno, tel: 548 538 271, e-mail: sokolzidenice@volny.cz

TJ Sokol Brno Židenice

Orgány jednoty

1.  valná hromada jednoty

která je nejvyšším orgánem jednoty a je svolávána výborem jednoty nejméně jednou ročně

2.  výbor jednoty, do něhož byli valnou hromadou dne 31.3.2022 zvoleni :

Starostka Bc. Taťána Cikurasová
Jednatelka JUDr. Jana Peclová
Místostarostka Marcela Bezděková
Členové výboru:
Členka výboru Vlasta Pospíšilová
Předseda OS Eda Smíšek
Náčelnice OV Tereza Mrázková
Náčelník OV Pavel Mrázek

3.  kontrolní komise :

předseda Eva Mrázková
členové Barbora Fráňová
členové Hana Kratochvílová

4. Vyslanci do výboru župy :

5.  Delegáti na župní valnou hromadu :

Taťána Cikurasová
Jan Jurečka
Vlasta Pospíšilová

Tereza Mrázková

5.  vzdělavatelka jednoty :

Jednota nemá vzdělavatele
Tvorba webových stránek: Webklient