TJ Sokol Brno - Židenice: Gajdošova 18, 615 00 Brno, tel: 548 538 271, e-mail: sokolzidenice@volny.cz

TJ Sokol Brno Židenice

Valná hromada T.J. SOKOL Brno – Židenice se bude konat dne 31.3.2022 v 18:00 hodin,

ve velké zasedací místnosti u vrátnice, na ul. Gajdošova 18. Pro účast na valné hromadě byl zvolen delegační princip.

Program valné hromady:

 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele a členů mandátní a návrhové komise.
 3. Plnění usnesení z minulé valné hromady.
 4. Zpráva o činnosti jednoty v roce 2021.
 5. Zpráva matriky za rok 2021.
 6. Zpráva odboru všestrannosti za rok 2021.
 7. Zpráva odboru sportů za rok 2021.
 8. Zpráva o hospodaření v roce 2021.
 9. Návrh rozpočtu na rok 2022.
 10. Zpráva kontrolní komise za rok 2021.
 11. Zpráva výboru o dalších krocích učiněných v roce 2021ve věci směny pozemků na hřišti mezi
  TJ Sokol Brno-Židenice a ŽLTC Brno, věcném břemeni kanalizace a přístupové/příjezdové cestě
  k zadní části sokolovny.
 12. Zpráva výboru jednoty o stavu jednání ve věci výběrového řízení na pronájem nebytových prostor
  pro župní kancelář.
 13. Návrh plánu činnosti jednoty na rok 2022.
 14. Volba starosty, místostarosty, jednatele, členů výboru a členů kontrolní komise, dále vyslanců
  do VH a do PŽ Župy Dr. J. Vaníčka.
 15. Zakončení.

Za výbor T. J. Sokol Brno – Židenice

Taťána Cikurasová, starostka

JUDr. Jana Peclová, jednatelka

Napsat komentář

Tvorba webových stránek: Webklient