TJ Sokol Brno - Židenice: Gajdošova 18, 615 00 Brno, tel: 548 538 271, e-mail: sokolzidenice@volny.cz

TJ Sokol Brno Židenice

Vzhledem k tomu, že se ve školách přestalo testovat, jsme povinni vyžadovat doložení výsledků testování dětí z testovacího místa. Nejsme školské zařízení, proto se na nás nevztahuje jistá úleva, jako např. na školní plavání. Týká se to dětí nad 6 let věku a samozřejmě dospělých. 

Stále platí, že testování je zdarma.

Každá osoba vstupující do vnitřních prostor sokolovny bude mít předepsanou ochranu dýchacích cest. Tuto lze odložit až na sportovišti. Při vstupu do vestibulu předloží pracovníkům vrátnice, cvičitelům, trenérům potvrzení o tom, že:

  a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

  b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník (v neměnné skupině/družstvu platí 7 dní),  nebo

  c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu

  d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

  e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb

Úplné znění zde: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

——————-

Pro nájemce tělocvičných prostor platí:

 Pro členy a protihráče na utkáních:

Napsat komentář

Tvorba webových stránek: Webklient